Gotar

Hêvyên penaberan

Girtîgehê li ser çiyayên dûr
Koçberên dilxweş dixwestin dûr
Navê wê yekemîn bû “Rêzgari”
Lê ser dilê wan hestên girêbarî
Bi xwe lêgerîn, lêgerînên ciwan
Di çavên wan de rûpelên xewnan
Dibûn bêdeng birîna serdanan
Di rojên dûr de, hêviya penaberan
Li ser rêvîna rûyê xwe
Bawermendên dil, bêdeng in li ser reş
Di nav deştên bêbext de, bi ser ketin
Rengên xweş, bi dilên xwe şer ketin
Li ser qelbê wan, şîrketekî nû
Helbestên dil, li ber rûyê vê bû
Destanên çîrokên xweşik û kûr
Ji bo wêjeya penaberan, çavên vê bûr
Gelê vê girtîgehê di rûyê xwe de
Bi hezkirin û helbest, dijminên şer de
Lê dilê wan bi hêviyê diçû dûr
Li ser çiyayên dûr, bi hezkirin dihûr
Gelê penaber, li ber xwe dihatin
Li ser çiyayên dûr, xweş bûn şahin
Bi wêjeya xwe, dildar bûn serî
Helbestên dil, li ber rûyê vê bûrî
Girtîgehê li ser çiyayên dûr
Koçberên dilxweş, li ser xwe dihûr
Navê wê yekemîn bû “Rêzgari”
Lê ser dilê wan hestên girêbarî.

Eymen bekir

Gotarên Pêwendîdar

Back to top button