Gotar

DI ZIMAN DE, DESTNİŞANÊN ZANİYARİ YÊ

Jinekoloji ( jın koloji)
Asansör (asan jor)
Dûrbun (dur bin )
Xıstixane – Hasta hane ( xısti xane)
Ev her çar pênase (terim) ;
jı zımanê kurdi ketıne nav literatora zaniyari yê
Bı gor pısporên zaniyariya filoloji, antropoloji u cıvaknasi yê,
dema dı zımanê mılletek de pênase hebın,
ew mıllet, xwedi şarıstaniyek kevnarenın.
Herweha pênas; jı çalekiyên teknolojiyê hatıne afırandın u bune malê hemi cihanê.
Dı zımanên gellek mılletan de hevbeş bıkartên
Bı zımanê wan mılletan ,
teknoloji u zanısti hatiye damezrandın..
Ew zıman, zımanê zaniyariyê nın.
Mılletên ku, ne xwedi cih u warên otokton bın, ne xwedi şarıstaniyek kevnare bın,
dı zımanê wan mılletan de pênase cih nagrın.
Jı bo ku, şarıstani; lı ser erdnigariyek, bı cihbuna cıvatan destpêkıri ye.
Wek bıcihbuna lı ser Mezopatamya yê.
Bı kurtahi; dı zımanek de cihgırtına pênaseyan;
nişana dewlemendiya zımanê u rêlêvekırına zaniyariyê ye.
Diyare ku, cara yekem, şarıstani , dı Mezopatamya yê de destpêkıriye
Mılletê kurd, lı ser axa Mezopatamya jiya ye u xwedi zımanê zaniyariyê buye.
Wısa ye ku, zımanê kurdi,
dı nav gruba zımanê Hind u Ewropi de zımanek navendi ye.
Zımanê Erebi, Farısi, Rusi u Ewropi, jı zımanê Kurdi gelek bêje wergırtıne.
Dı literatora farmakolojiyê de navê hınek dermanan bı kurdi ye.(wek : dırrık)
Dı literatora Zoolijiyê de navê hınek ajalan bı Kurdi ye ( wek: wulpes Kurdiskanika)
Mıxabın ev zımanê zaniyari yê,
dı sedsala dawin de jı aliyê dagırkeran ve rastê êrışên barbariyê hatiye

Perwerdebuna wi qedexe buye.
Geşepêdana wi, asteng buye.
Bêguman êrışên lı ser zımanê kurdi,
dı heman dem de êrışkariya ser zaniyariyê ye.
Asimilekırına zımanê kurdi de, tı berjewendiyek mılletên dın nine.
Berovaji, dı asta huner, edebiyat, zaniyari u teknoloji yê de astengi çêdıbın.
Cıvatên ciran , jı çand u edebiyatên xwe sud wernagrın.
Dı wi wari de dewlemend nabın.
Hemi mirovahi, bı taybeti cıvatên ciran, jê zerar dıbinın.
Raste rast pêkaninek barbarizmê ye.
Hemi ferhengên lingustikan,
barbarizmê, wek êrışkırınên lı ser çand u zaniyariyê şirove dıkın.
Gımgım.

Ömer ÖZMEN

Gotarên Pêwendîdar

Back to top button