Gotar

Nêrînin Mêjoyî

Welîd Hacî Ebdilqadir

beŝî – 6

xaton bi lez xwe gihande bavê xwe , û wekî kû keçelî jêre gotî ewê jî ji bavê xwere dubare kire ,  qeralî jî wekî ko keçelî gotê pêk anî , û piŝtî sê roja , herdo hesp anîne nêzîkî çem , û hefsarê her yekî di destê siwarekî deye .. piŝtî demekî , her siwarek liser piŝta hespê xwe siwar bû , û bi ling û hejandina hefsara , hespê xwe bi lezandin kirin ta bi xurtî gihiŝtine çemî , û ji nifŝkî ve hespekî ji wan serê xwe tewande û rawesta û bî qurt qurta wî û av vexwarinê . herdo siwar zîvirîn û qeralî jî serê hefsarê bergîlî girte û ber bi serokê ŝandê ve çû û hefsar kire di destê wî de û gotê : eve hespê bergîl..

śand bi mixabinî zîvirî , û pêre kulê qeralî bêhtir kirin .. qeral ji daxwaza xwe paŝ ve ne çû , her ma di mijo domanade û li çare sekî ve mijol ma .. qeral bi xwe ko em li roŝa wî vegerin , serîliyeke nexweŝ di jiyana wî û pajarê wî de hebo , ew jî bi diya wî ve girêdayî bo , û despê kiribî ji roja bavê wî koç kire , û ew bî qeral , diya wî weke pîr evokekî ter dînî bo , por kij , neynok dêrêj , qîje wîja wê liseraserî bajêr di kete , û bêhna lasê wê bi sê kolana di hata .. di roja xwein ne duxware ta carekî bi xwara , û yek ji ber destê bê por kiŝandin û xermîŝok jî nemane, û qeralî ti hekîmê li hawîr dora xwe nehiŝtin , lê mixabin bê çare ser , qeralê me hê di vê mijolayè de qîj wîja diya wî hatê .. ji xwere gote : eve çareser hate .. ew ŝehrezayê ko bersiva mercê min dayî , ezê doza wî bikim , eger çare serek ji diya mire kir wê baŝ be , û konekir jî jixwe wê merca min jî bi cî bibe..

Gotarên Pêwendîdar

Back to top button