Al û Sîmbola Partiyê

logo


Sîmbola Partiyê

 

simbol

Gurove:

 Sembola guroveya şehrezaî yê ye di meteologîya rojhelatî û ola Zerdeştî de, wekû di neqşên Ahromezda de (Çilstûn) li Kurdistana Îranê diyar dibe. Gurove her weha sembola rojê ye û çarçoveye.


Aho:

Semboleke kurdî ye li gora kelpor û pêmaya kurdî, ko di gelek neqşên kelporî de li herêma kurdî diyarbûye. Liv û tevgera wê wata liva dîrokî ber bi pêşerojê de dide.

Sembola dinê wata dayin û şînhatinê dide di liva xwe ya stûnî de, ko sê xuncên bi rengên ala kurdî jê dertên.

Wata sembolê bi temamî, gaveke ber bi pêşerojê de ye, bi şêweyekî aştiyane, ko sembola sewaleke nazik wekû aho yê berçav dike. Herweha şînhatina lemê û bilindbûna wê bi jor geşbûna zanistî nîşan dide.

Back to top button